dr Aleksander Jakubowski

radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego

Specjalizacje

postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne, prawo szkolnictwa wyższego i nauki, samorząd terytorialny

Wykształcenie i praca naukowa

doktor nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Doświadczenie

radca prawny, nauczyciel akademicki, asystent sędziego

Szkolenia i warsztaty

prowadzenie szkoleń i warsztatów m.in. dla instytucji, firm, uczelni 

Media

komentowanie, wyjaśnianie, prezentowanie prawnej perspektywy zdarzeń

Zapraszam do kontaktu