Szkolenia i warsztaty

Przeprowadziłem szkolenia i warsztaty dla kilkudziesięciu podmiotów (zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej) m.in. dla:

  • uczelni
  • organów administracji 
  • samorządów 
  • spółek
  • organizacji pozarządowych

Szkolenia zostały przeprowadzone w ramach współpracy bezpośredniej lub z podmiotami prowadzącymi działalność trenerską.

Referencje

Trener prowadzący – Pan Aleksander Jakubowski, wykazał się dużym doświadczeniem oraz wszechstronną wiedzą w omawianych zagadnieniach. Dzięki Jego kompetencjom interpersonalnym pracownicy Centrum z ogromną uwagą i zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu. Program szkolenia, jaki został zaproponowany przez Pana Aleksandra, w pełni wpisał się w potrzeby uczestników szkolenia, dzięki czemu aktywnie brali oni udział w dyskusjach.”

Dominika Zająć, Koordynator Zespołu Kadrowo-Płacowego Narodowego Centrum Nauki (14.01.2020 r.)

 „Rekomenduję Pana dr Aleksandra Jakubowskiego jako partnera do współpracy w zakresie szkoleń.

Dorota Stochła, Kierownik Działu Kształcenia, Akademia Morska (18.11.2019)

 „Prowadzący szkolenia dr Aleksander Jakubowski wykazał się dużym profesjonalizmem oraz szeroką wiedzą z zakresu zagadnień prawnych dotyczących wdrażanych obecnie zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Dzięki temu zakres merytoryczny zajęć odpowiadał na potrzeby uczestników zajęć.

p.o. Kanclerz Politechniki Warszawskiej dr inż. Krzysztof Dziedzic (30.07.2019)


Szkolenia pt. Kodeks Postępowania Administracyjnego. Prawo materialne – aspekty prawne i praktyczne dla przebiegu postępowania administracyjnego dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Pan Aleksander Jakubowski dał się poznać jako doskonały trener. Posiada ogromną wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, którą z powodzeniem wykorzystuje podczas zajęć. Współpraca przebiegła sprawnie, terminowo i należycie, a wszelkie zobowiązania były dotrzymywane. Same zajęcia przeprowadzone przez Pana Aleksandra Jakubowskiego ocenione zostały bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym. Z przyjemnością będziemy współpracowali z Panem Aleksandrem Jakubowskim przy kolejnych projektach szkoleniowych i z całą odpowiedzialnością możemy polecić go jako znakomitego, zaangażowanego i solidnego trenera.

Ewa Kaszyńska, Dyrektor adept s.c. (01.07.2019 r.)


Szkolenia przeprowadzone przez dra Jakubowskiego zostały pozytywnie ocenione przez uczestników, ze względu na wysoki poziom merytoryczny, rzetelność i profesjonalizm.

dr Adam Szot, Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (16.05.2019 r.)


Pan Jakubowski wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych zagadnień oraz umiejętnością przekazania wiedzy w sposób ciekawy i zrozumiały. Zakres tematyczny materiałów szkoleniowych, jakie przygotował Pan Jakubowski, został dopasowany do potrzeb uczestników szkolenia. Polska Platforma Szkoleniowa wysoko ocenia współpracę z Panem Aleksandrem Jakubowskim i rekomenduje jego wiedzę i doświadczenie do prowadzenia szkoleń.”

Agnieszka Rożko, członek Zarządu Polskiej Platformy Szkoleniowej (23.10.2018 r.)


 „Podczas organizacji szkolenia Pan dr Aleksander Jakubowski dał się poznać jako profesjonalny i godny zaufania dostawca usług szkoleniowych, kompetentny specjalista w swojej dziedzinie oraz znakomity wykładowca. Na uwagę zasługuje bardzo dobry kontakt z organizatorem, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poczynionych ustaleń. Podczas szkolenia Pan dr Jakubowski wykazał się profesjonalizmem i konkretną wiedzą merytoryczną oraz szybko zdobył sympatię wymagającego grona uczestników. Swoją wiedzę przekazywał w sposób jasny i zrozumiały dla jego uczestników, a Jego kompetencje zostały ocenione bardzo wysoko w ankietach poszkoleniowych. Podsumowując rekomenduję Pana dr Aleksandra Jakubowskiego jako partnera do współpracy w zakresie szkoleń.”

Anna Klimczyk, Kierownik Działu Spraw Studenckich, Akademia Górniczo-Hutnicza (10.10.2018 r.) 


Pełniąc funkcję Przewodniczącej Krajowej Reprezentacji Doktorantów niniejszym rekomenduję usługi i poradnictwo prawne Pana Dra Aleksandra Jakubowskiego. Wykonywane usługi charakteryzowały się profesjonalizmem, wysokim poziomem merytorycznym, trafnością argumentacji oraz szybkością ich realizacji. Dodatkową zaletą współpracy z Panem Drem Jakubowskim jest fakt, iż jest jednym z niewielu ekspertów w Polsce, swobodnie poruszającym się w dziedzinie prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, wykazującym się ogromną wiedzą i kompetencjami. W związku z tym, bazując na dotychczasowym doświadczeniu, bardzo wysoko oceniam współpracę z Panem Drem Aleksandrem Jakubowskim i rekomenduję tę współpracę innym podmiotom.

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, Przewodnicząca Krajowej Reprezentacji Doktorantów (08.03.2018 r.)