Specjalizacje

Postępowania

postępowania administracyjne 

postępowania sądowoadministracyjne

postępowania w sprawach o udzielenie informacji publicznej

Działalność kulturalna

sprawy z zakresu działalności instytucji kultury

 

Nauka i edukacja

sprawy z zakresu szkolnictwa wyższego

sprawy z zakresu nauki, w tym dotyczące stopni i tytułów oraz grantów

sprawy oświatowe i żłobkowe 

Samorząd terytorialny

sprawy dotyczące organów samorządu terytorialnego

sprawy z zakresu prawa zgromadzeń

sprawy dotyczące samorządowych zakładów administracyjnych

Biznes

sprawy z zakresu przeciwdziałania nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych

sprawy z zakresu tzw. specustawy mieszkaniowej (ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących)  

sprawy z zakresu prawa budowlanego oraz planowania przestrzennego  

Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

sprawy z zakresu ochrony przyrody

sprawy z zakresu ochrony środowiska

sprawy z zakresu ochrony zabytków

Zakres usług

  • prowadzenie spraw administracyjnych i sądowoadministracyjnych
  • sporządzanie opinii i ekspertyz prawnych
  • kompleksowa obsługa postępowań administracyjnych dla organów
  • wsparcie w sprawach dotyczących skarg, petycji i wniosków
  • prowadzenie szkoleń, wykładów, seminariów, warsztatów, ćwiczeń i treningów 
  • udzielanie porad prawnych i konsultacji, w tym podczas posiedzeń organów
  • prowadzenie negocjacji w imieniu mocodawcy